artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 01/2021 z dnia 01.04.2021r. w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w zamian za święta występujące w soboty w roku 2021r.

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 26/2020 w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 25/2020 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej i zakresu działania składnicy Akt w PINB dla powiatu opolskiego w Opolu

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 24/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w PINB dla powiatu opolskiego w Opolu

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 23/2020 zmiana planu finansowego