artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 09/2021 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu z dnia 09 listopada 2021r. w sprawie wprowadzenia zasad pracy w Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu w związku z wystąpieniem stanu epidemii

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 08/2021 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu z dnia 28 października 2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu w sprawie warunków oraz trybu przyznawania dodatku zadaniowego (motywacyjnego) członkom korpusu służby cywilnej zatrudnionym w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 07/2021 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu z dnia 26 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania.

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 06/2021 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu z dnia 26.10.2021r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej za rok 2021

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 05/2021 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami