Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2020

Sprawozdania finansowe za rok 2020.

Utworzony: 2021-06-08 | Zmodyfikowany: 2021-06-08 11:10

2. Komunikaty i Ogłoszenia

KOMUNIKAT Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu ...

Przypominam właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania miejsc służących rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem placów zabaw, siłowni plenerowych, skateparków, parków linowych. Obowiązek utrzymania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym oraz zapewnienia ich bezpiecznego użytkowania wynika z ustawy – Prawo budowlane. Zgodnie z art. 61 pkt. 1 ustawy, właściciele i zarządcy obiektów bu...

Utworzony: 2021-05-24 | Zmodyfikowany: 2021-05-24 14:48

3. Przetargi

Zapytanie ofertowe z dnia 19.04.2021r. na ubezpieczenie samochodu służbowego

Utworzony: 2021-04-19 | Zmodyfikowany: 2021-04-19 11:48

4. Strona główna

Zarządzenie Nr 01/2021 z dnia 01.04.2021r. w sprawie wyznaczenia dni wolnych od prac...

Utworzony: 2021-04-12 | Zmodyfikowany: 2021-04-12 09:31

5. Zarządzenia

Zarządzenie Nr 01/2021 z dnia 01.04.2021r. w sprawie wyznaczenia dni wolnych od prac...

Utworzony: 2021-04-12 | Zmodyfikowany: 2021-04-12 09:24

6. Druki do pobrania

Druki do pobrania (proszę uważnie zapoznać się z opisem druków w celu pobrania właśc...

Utworzony: 2019-06-10 | Zmodyfikowany: 2021-03-26 09:44

7. Zarządzenia

Zarządzenie nr 1/2018 Statut

Utworzony: 2020-07-27 | Zmodyfikowany: 2021-03-08 12:45

8. Status prawny i kompetencje

Statut Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu

Utworzony: 2021-03-08 | Zmodyfikowany: 2021-03-08 12:41

9. Strona główna

Zmiana rachunku bankowego z dniem 01.03.2021r.

Utworzony: 2021-03-01 | Zmodyfikowany: 2021-03-01 15:08

10. Przetargi

Zapytanie ofertowe na usługi bankowe.

Utworzony: 2021-02-19 | Zmodyfikowany: 2021-02-19 13:58

11. Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót

Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót - serwis e-budownictwo

Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót za pośrednictwem GUNB w systemie e-budownictwo

Utworzony: 2021-01-30 | Zmodyfikowany: 2021-01-30 18:51

12. Strona główna

Informacja z dnia 18.01.2021r. W związku z dzisiejszą awarią telefonu stacjonarnego ...

Utworzony: 2021-01-18 | Zmodyfikowany: 2021-01-18 13:07

13. Zarządzenia

Zarządzenie Nr 26/2020 w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla ...

Utworzony: 2020-12-31 | Zmodyfikowany: 2020-12-31 10:58

14. Zarządzenia

Zarządzenie Nr 25/2020 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej i zakresu dzi...

Utworzony: 2020-12-31 | Zmodyfikowany: 2020-12-31 10:47

15. Zarządzenia

Zarządzenie nr 08/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko ...

Utworzony: 2020-07-27 | Zmodyfikowany: 2020-12-30 13:06

16. Zarządzenia

Zarządzenie Nr 24/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko ...

Utworzony: 2020-12-30 | Zmodyfikowany: 2020-12-30 13:00

17. Zarządzenia

Zarządzenie Nr 23/2020 zmiana planu finansowego

Utworzony: 2020-12-30 | Zmodyfikowany: 2020-12-30 12:47

18. Zarządzenia

Zarządzenie Nr 22/2020 zmiana planu finansowego

Utworzony: 2020-12-14 | Zmodyfikowany: 2020-12-14 16:35

19. Zarządzenia

Zarządzenie nr 21/2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej za rok 2020

Utworzony: 2020-10-28 | Zmodyfikowany: 2020-10-28 14:04

20. Strona główna

Ogłoszenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu...

Na podstawie § 24 ust. 1 i 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów z związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. Z 2020 r., poz. 1758 z poźn. zm.), z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu podjął decyzję, iż osobiste przyjmowanie Interesantów, jak również wszelkie kontrole i oględziny do odwołania podlegają ogranicze...

Utworzony: 2020-10-20 | Zmodyfikowany: 2020-10-20 10:59