Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Komunikaty

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu ...

Utworzony: 2020-09-17 | Zmodyfikowany: 2020-09-17 15:22

2. Druki do pobrania

Druki do pobrania - (obowiązują do 18 września 2021 r.) w przypadku pozwolenia na bu...

Druki do pobrania - (obowiązują do 18 września 2021 r.) w przypadku pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w oparciu o projekt budowlany sporządzony na przepisach sprzed wejścia w życie nowelizacji.

Utworzony: 2019-06-10 | Zmodyfikowany: 2020-09-15 13:46

3. Druki do pobrania

Druki do pobrania - (obowiązują od 19 września 2020 r.) w przypadku pozwolenia na bu...

Druki do pobrania - (obowiązują od 19 września 2020 r.) w przypadku pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w oparciu o NOWY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Utworzony: 2020-07-22 | Zmodyfikowany: 2020-09-15 12:29

4. Zarządzenia

Zarządzenie Nr 20/2020 w sprawie wprowadzenia Instrukcji ewidencji i kontroli druków...

Utworzony: 2020-09-14 | Zmodyfikowany: 2020-09-14 15:17

5. Zarządzenia

Zarządzenie Nr 19/2020 w sprawie ustalenia zasad udzielania zgody na dodatkowe zatru...

Utworzony: 2020-09-14 | Zmodyfikowany: 2020-09-14 10:24

6. Zarządzenia

Zarządzenie nr 17/2018 w sprawie ustalenia zasad udzielania zgody na dodatkowe zatru...

Utworzony: 2020-07-27 | Zmodyfikowany: 2020-09-14 10:18

7. Zarządzenia

Zarządzenie nr 18/2020 w sprawie zmiany planu finansowego

Utworzony: 2020-09-08 | Zmodyfikowany: 2020-09-08 14:45

8. Zarządzenia

Zarządzenie nr 17/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydatkowania środków finans...

Utworzony: 2020-09-03 | Zmodyfikowany: 2020-09-03 11:21

9. Zarządzenia

Zarządzenie nr 13/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania.

Utworzony: 2020-08-25 | Zmodyfikowany: 2020-08-25 08:21

10. Zarządzenia

Zarządzenie nr 16/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Dodatkowego Wynagrodzenia R...

Utworzony: 2020-08-25 | Zmodyfikowany: 2020-08-25 08:20

11. Zarządzenia

Zarządzenie nr 14/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród.

Utworzony: 2020-08-25 | Zmodyfikowany: 2020-08-25 08:19

12. Zarządzenia

Zarządzenie nr 15/2020 w sprawie ustalenia stawek za 1 km przebiegu samochodu osobow...

Utworzony: 2020-08-25 | Zmodyfikowany: 2020-08-25 08:19

13. Wnioski, skargi, interwencje, pisma

Wnioski, skargi, interwencie, pisma

W sprawach innych niż zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót, zawiadomienie o zakończeniu robót, pozwolenie na użytkowanie należy zwracać się w formie pisemnej do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego. Forma dostarczenia dokumentów według preferencji: platforma e-PUAP - Przejście do elektronicznej skrzynki podawczej; poczta elektroniczna e-mail - sekretariat@pinbopolski.pl - w formie skanu własnoręcznie podpisanego wniosku, skargi, interwencji, pisma; poczta tr...

Utworzony: 2020-07-01 | Zmodyfikowany: 2020-08-19 20:23

14. Zarządzenia

Zarządzenie nr 11/2020 w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodu służbow...

Utworzony: 2020-07-27 | Zmodyfikowany: 2020-07-27 15:31

15. Zarządzenia

Zarządzenie Nr 12/2020 w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w zamian za święt...

Utworzony: 2020-07-27 | Zmodyfikowany: 2020-07-27 15:30

16. Zarządzenia

Zarządzenie Nr 04/2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVI...

Utworzony: 2020-07-27 | Zmodyfikowany: 2020-07-27 15:21

17. Zarządzenia

Zarządzenie Nr 05/2020 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego PINB dla powiatu ...

Utworzony: 2020-07-27 | Zmodyfikowany: 2020-07-27 15:21

18. Zarządzenia

Zarządzenie nr 10/2020w sprawie udzielania informacji przez pracowników inspektoratu...

Utworzony: 2020-07-27 | Zmodyfikowany: 2020-07-27 15:20

19. Zarządzenia

Zarządzenie Nr 08/2020 w sprawie zarządzania ryzykiem w Powiatowym Inspektoracie Nad...

Utworzony: 2020-07-27 | Zmodyfikowany: 2020-07-27 15:17

20. Zarządzenia

Zarządzenie nr 07/2020 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Zakładowego Funduszu...

Utworzony: 2020-07-27 | Zmodyfikowany: 2020-07-27 15:11