Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2021-12-30 12:32
Dział: Menu Główne » Strona główna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 10/2021 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie wyznaczenia dnia wolnego za święto przypadające w sobotę 01.01.2022r. Za święto wypadające w sobotę 01.01.2022r. ustalony został inny dzień wolny w dniu 07.01.2022r. z tego też względu Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu przy ul. Firmowej 1 będzie nieczynny.
Wykonanie: Ewa Sitek
Data: 2021-12-30 12:32
Dział: Menu Główne » Strona główna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 10/2021 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie wyznaczenia dnia wolnego za święto przypadające w sobotę 01.01.2022r. Za święto wypadające w sobotę 01.01.2022r. ustalony został inny dzień wolny w dniu 07.01.2022r. z tego też względu Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu przy ul. Firmowej 1 będzie nieczynny.
Wykonanie: Ewa Sitek
Data: 2021-12-30 12:30
Dział: Menu Główne » Strona główna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 10/2021 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego za święto przypadające w sobotę 01.01.2022r. Za świeto wypadające w sobotę 01.01.2022r. ustalony został inny dzień wolny w dniu 07.01.2022r. z tego też względu Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu przy ul. Firmowej 1 będzie nieczynny.
Wykonanie: Ewa Sitek
Data: 2021-12-30 12:29
Dział: Menu Główne » Strona główna
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 10/2021 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego za święto przypadające w sobotę 01.01.2022r. Za świeto wypadające w sobotę 01.01.2022r. ustalony został inny dzień wolny w dniu 07.01.2022r. z tego też względu Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu przy ul. Firmowej 1 będzie nieczynny.
Wykonanie: Ewa Sitek
Data: 2021-12-22 15:19
Dział: Menu Główne » Strona główna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Życzenia Świąteczne
Wykonanie: Ewa Sitek
Data: 2021-12-22 15:17
Dział: Menu Główne » Strona główna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Życzenia Świąteczne
Wykonanie: Ewa Sitek
Data: 2021-12-22 15:15
Dział: Menu Główne » Strona główna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Życzenia Świąteczne
Wykonanie: Ewa Sitek
Data: 2021-12-22 15:14
Dział: Menu Główne » Strona główna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Życzenia Świąteczne
Wykonanie: Ewa Sitek
Data: 2021-12-22 15:13
Dział: Menu Główne » Strona główna
Opis zmian: dodanie artykułu: Życzenia Świąteczne
Wykonanie: Ewa Sitek
Data: 2021-11-29 16:30
Dział: Organizacja » Zarządzenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 09/2021 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu z dnia 09 listopada 2021r. w sprawie wprowadzenia zasad pracy w Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Wykonanie: Ewa Sitek
Data: 2021-11-29 16:30
Dział: Organizacja » Zarządzenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 09/2021 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu z dnia 09 listopada 2021r. w sprawie wprowadzenia zasad pracy w Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Wykonanie: Ewa Sitek
Data: 2021-11-29 16:15
Dział: Organizacja » Zarządzenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 08/2021 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu z dnia 28 października 2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu w sprawie warunków oraz trybu przyznawania dodatku zadaniowego (motywacyjnego) członkom korpusu służby cywilnej zatrudnionym w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu
Wykonanie: Ewa Sitek
Data: 2021-11-29 16:14
Dział: Organizacja » Zarządzenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 08/2021 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu z dnia 28 października 2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu w sprawie warunków oraz trybu przyznawania dodatku zadaniowego (motywacyjnego) członkom korpusu służby cywilnej zatrudnionym w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu
Wykonanie: Ewa Sitek
Data: 2021-11-29 16:13
Dział: Organizacja » Zarządzenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 06/2021 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu z dnia 26.10.2021r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej za rok 2021
Wykonanie: Ewa Sitek
Data: 2021-11-29 16:12
Dział: Organizacja » Zarządzenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 07/2021 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu z dnia 26 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania.
Wykonanie: Ewa Sitek
Data: 2021-11-29 16:11
Dział: Organizacja » Zarządzenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 07/2021 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu z dnia 26 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania.
Wykonanie: Ewa Sitek
Data: 2021-11-29 16:10
Dział: Organizacja » Zarządzenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 06/2021 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu z dnia 26.10.2021r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej za rok 2021
Wykonanie: Ewa Sitek
Data: 2021-11-29 16:10
Dział: Organizacja » Zarządzenia
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR 06/2021 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu z dnia 26.10.2021r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej za rok 2021
Wykonanie: Ewa Sitek
Data: 2021-10-21 13:07
Dział: Menu Główne » Strona główna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komunikat Prezesa Krajowej Izby kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2021/2022
Wykonanie: Ewa Sitek
Data: 2021-10-21 13:06
Dział: Menu Główne » Strona główna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komunikat Prezesa Krajowej Izby kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2021/2022
Wykonanie: Ewa Sitek
Data: 2021-10-21 13:05
Dział: Menu Główne » Strona główna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komunikat Prezesa Krajowej Izby kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2021/2022
Wykonanie: Ewa Sitek
Data: 2021-10-21 13:04
Dział: Menu Główne » Strona główna
Opis zmian: dodanie artykułu: Komunikat Prezesa Krajowej Izby kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2021/2022
Wykonanie: Ewa Sitek
Data: 2021-09-29 10:35
Dział: Organizacja » Przetargi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na "Zakup sprzętu komputerowego i drukującego wraz z oprogramowaniem do realizacji zadań związanych z cyfryzacją procesu inwestycyjno-budowlanego wraz z oprogramowaniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu".
Wykonanie: Ewa Sitek
Data: 2021-09-29 10:33
Dział: Organizacja » Przetargi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na "Zakup sprzętu komputerowego i drukującego wraz z oprogramowaniem do realizacji zadań związanych z cyfryzacją procesu inwestycyjno-budowlanego wraz z oprogramowaniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu".
Wykonanie: Ewa Sitek
Data: 2021-09-29 10:32
Dział: Organizacja » Przetargi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na "Zakup sprzętu komputerowego i drukującego wraz z oprogramowaniem do realizacji zadań związanych z cyfryzacją procesu inwestycyjno-budowlanego wraz z oprogramowaniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu".
Wykonanie: Ewa Sitek
Data: 2021-09-29 10:32
Dział: Organizacja » Przetargi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na "Zakup sprzętu komputerowego i drukującego wraz z oprogramowaniem do realizacji zadań związanych z cyfryzacją procesu inwestycyjno-budowlanego wraz z oprogramowaniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu".
Wykonanie: Ewa Sitek
Data: 2021-09-29 10:30
Dział: Organizacja » Przetargi
Opis zmian: dodanie artykułu: Zakup sprzętu komputerowego i drukującego wraz z oprogramowaniem do realizacji zadań związanych z cyfryzacją procesu inwestycyjno-budowlanego wraz z oprogramowaniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu.
Wykonanie: Ewa Sitek
Data: 2021-09-29 10:25
Dział: Organizacja » Zarządzenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 05/2021 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Wykonanie: Ewa Sitek
Data: 2021-09-29 10:23
Dział: Organizacja » Zarządzenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 05/2021 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Wykonanie: Ewa Sitek
Data: 2021-09-29 10:22
Dział: Organizacja » Zarządzenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 05/2021 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Wykonanie: Ewa Sitek