artykuł nr 1

Druki do pobrania (proszę uważnie zapoznać się z opisem druków w celu pobrania właściwego)

Załączniki:
1. Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót (w przypadku pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w oparciu o projekt budowlany sporządzony na przepisach sprzed wejścia w życie nowelizacji z 19 września 2020 r.)60 KB
1. Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót (w przypadku pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w oparciu o projekt budowlany sporządzony na przepisach sprzed wejścia w życie nowelizacji z 19 września 2020 r.)314 KB
1a. Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót - PB-12 zgodny z rozporządzeniem Ministra rozwoju, pracy i technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (w przypadku pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w oparciu o NOWY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY)166 KB
2. Oświadczenie kierownika / inspektora nadzoru o podjęciu obowiązków (w przypadku pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w oparciu o projekt budowlany sporządzony na przepisach sprzed wejścia w życie nowelizacji z 19 września 2020 r.)40 KB
2. Oświadczenie kierownika / inspektora nadzoru o podjęciu obowiązków (w przypadku pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w oparciu o projekt budowlany sporządzony na przepisach sprzed wejścia w życie nowelizacji z 19 września 2020 r.)279 KB
3. Zawiadomienie o zakończeniu budowy (w przypadku pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w oparciu o projekt budowlany sporządzony na przepisach sprzed wejścia w życie nowelizacji z 19 września 2020 r.)88 KB
3. Zawiadomienie o zakończeniu budowy (w przypadku pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w oparciu o projekt budowlany sporządzony na przepisach sprzed wejścia w życie nowelizacji z 19 września 2020 r.)423 KB
3a. Zawiadomienie o zakończeniu budowy (w przypadku pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w oparciu o NOWY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY)414 KB
4. Wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie (w przypadku pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w oparciu o projekt budowlany sporządzony na przepisach sprzed wejścia w życie nowelizacji z 19 września 2020 r.)89 KB
4. Wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie (w przypadku pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w oparciu o projekt budowlany sporządzony na przepisach sprzed wejścia w życie nowelizacji z 19 września 2020 r.)423 KB
4a Wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie (w przypadku pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w oparciu o NOWY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY)414 KB
5. Wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie przed zakończeniem wszystkich robót (w przypadku pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w oparciu o projekt budowlany sporządzony na przepisach sprzed wejścia w życie nowelizacji z 19 września 2020 r.)89 KB
5. Wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie przed zakończeniem wszystkich robót (w przypadku pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w oparciu o projekt budowlany sporządzony na przepisach sprzed wejścia w życie nowelizacji z 19 września 2020 r.)424 KB
5a Wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie przed zakończeniem wszystkich robót (w przypadku pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w oparciu o NOWY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY)416 KB
6. Zawiadomienie o zakończeniu rozbiórki budynku mieszkalnego72 KB
6. Zawiadomienie o zakończeniu rozbiórki budynku mieszkalnego403 KB
7. Informacja wraz z oświadczeniem Geodety42 KB
7. Informacja wraz z oświadczeniem Geodety417 KB
8. Wniosek o wydanie zaświadczenia30 KB
8. Wniosek o wydanie zaświadczenia274 KB
9. Wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego - PB-15 zgodny z rozporządzeniem Ministra rozwoju, pracy i technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego 229 KB
10. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - PB-5 zgodne z rozporządzeniem Ministra rozwoju, pracy i technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane248 KB
11. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania / zażalenia43 KB
11. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania / zażalenia329 KB