artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 07/2021 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu z dnia 26 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania.