artykuł nr 1

Zarządzenie nr 02/2021 dot. w sprawie wprowadzenia Regulamin udzielania zamówień publicznych do 130 000 zł netto w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu