artykuł nr 1

Rejestry, ewidencje, archiwa

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego prowadzi rejestry:

 • decyzji, postanowień i zgłoszeń, o których mowa w art. 82b ust. 1 pkt 2 ustawy prawo budowlane;

 • rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych;

 • zawiadomień o kontrolach, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy prawo budowlane.

 • ostatecznych decyzji pozwolenia na budowę;

 • kontroli obowiązkowych;

 • wydanych upoważnień i pełnomocnictw;

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego prowadzi ewidencje:

 • wydanych decyzji i postanowień;
 • kontroli prowadzonych robót budowlanych;
 • kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych;
 • zmian kierowników robót budowlanych;
 • pozwoleń na użytkowanie;
 • prowadzonych postępowań administracyjnych w zakresie:
  • samowoli budowlanej,
  • stanu technicznego obiektów budowlanych,
  • sposobu użytkowania obiektów budowlanych,
  • katastrof budowlanych,

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego prowadzi archiwa:

 • decyzji, postanowień i zgłoszeń, o których mowa w art. 82b ust. 1 pkt 2;

 • rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych;

 • zawiadomień o kontrolach, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3.

 • ostatecznych decyzji pozwolenia na budowę;

 • kontroli obowiązkowych;

 • wydanych upoważnień i pełnomocnictw;

 • wydanych decyzji i postanowień;

 • kontroli prowadzonych robót budowlanych;

 • kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych;

 • zmian kierowników robót budowlanych;

 • pozwoleń na użytkowanie;

 • prowadzonych postępowań administracyjnych w zakresie:
  • samowoli budowlanej,
  • stanu technicznego obiektów budowlanych,
  • sposobu użytkowania obiektów budowlanych,
  • katastrof budowlanych,

 

Spisy rejestrów, ewidencji oraz archiwów prowadzone są w formie elektronicznej, wgląd do powyższych spisów dostępny jest na zasadach ogólnych zawartych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Akta spraw przechowywane są w wersji papierowej, wgląd do powyższych akt dostępny jest na zasadach ogólnych zawartych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.