artykuł nr 1

Sposób załatwiania spraw

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego działa zgodnie z ogólnymi zasadami funkcjonowania administracji publicznej na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

W celu załatwienia sprawy osobiście w siedzibie inspektoratu należy przed planowaną wizytą zarezerwować termin obsługi telefonicznie pod numerem 77 462 61 62

 

Brak możliwości obsługi osób bez wcześniejszego umówienia wizyty.