artykuł nr 1

Sposób załatwiania spraw

SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego działa zgodnie z ogólnymi zasadami funkcjonowania administracji publicznej na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Sprawy można składać: 

1) osobiście w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu przy ulicy Firmowej 1,  w godzinach pracy urzędu.

W celu załatwienia sprawy osobiście w siedzibie inspektoratu należy przed planowaną wizytą zarezerwować termin obsługi telefonicznie pod numerem 77 462 61 62.

Brak możliwości obsługi osób bez wcześniejszego umówienia wizyty.

2) za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu, ul. Firmowa 1, 45-594 Opole

3) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@pinbopolski.pl

4) telefonicznie: 77 462 61 62

5) przesyłając na adres Elektronicznej Skrzynki podawczej /pinbopolski/SkrytkaESP 

  Skargi i wnioski można składać osobiście do Powiatowego Inspektora w każdy poniedziałek   w godzinach od 13-15.