artykuł nr 1

Sposób załatwiania spraw

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego działa zgodnie z ogólnymi zasadami funkcjonowania administracji publicznej na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego.