artykuł nr 1

Informacja o wyniku naboru na stanowiska Referenta prawno-administracyjnego nr 82487 z dnia 05.08.2021r. część 2.

artykuł nr 2

Informacja o wyniku naboru na stanowiska Referenta prawno-administracyjnego nr 82487 z dnia 05.08.2021r. część 1.

artykuł nr 3

Ogłoszenie o naborze na stanowisko "Referenta prawno-administracyjnego" w PINB dla powiatu opolskiego w Opolu z dnia 05.08.2021r.

artykuł nr 4

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Referenta nr ogłoszenia 61620

artykuł nr 5

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne nr ogłoszenia 61620