artykuł nr 1

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Referenta nr ogłoszenia 61620

artykuł nr 2

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne nr ogłoszenia 61620

artykuł nr 3

Ogłoszenie o naborze na stanowiska "Referenta" w PINB dla powiatu opolskiego w Opolu nr ogłoszenia 61620

Ogłoszenie o naborze na stanowiska "Referenta" w PINB dla powiatu opolskiego w Opolu z dnia 17.02.2020r.

artykuł nr 4

Praktyki Studenckie

obrazek

Zapraszamy do współpracy w ramach praktyk studenckich, oraz płatnych staży w ramach programów dofinansowań UP

artykuł nr 5

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Referent ds.organizacyjno-administracyjnych

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 50541

DATA OGŁOSZENIA   06.07.2019r.

DATA WYNIKU   17.07.2019r.

STATUS   nabór zakończony

NAZWA STANOWISKA: Referent ds. organizacyjno-administracyjnych

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim z siedzibą przy ul. Firmowej 1 , 45-594 Opole

 

WYNIK NABORU: nabór zakończony / nie zakończony

WYBRANE OSOBY:   Magdalena Rajczyk