artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 08/2021 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu z dnia 28 października 2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu w sprawie warunków oraz trybu przyznawania dodatku zadaniowego (motywacyjnego) członkom korpusu służby cywilnej zatrudnionym w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu