artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 05/2021 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami