artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 04/2021 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego z dnia 20 września 2021 r. w sprawie udostępnienia informacji publicznej