artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 03/2021 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego z dnia 01 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia administratorów lokalnych do nadawania, dokonywania zmian i odbierania uprawnień do aplikacji eTW w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu