artykuł nr 1

Zmiana rachunku bankowego z dniem 01.03.2021r.