artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie samochodu służbowego z dnia 13.04.2022r.

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe na "Zakup sprzętu komputerowego i drukującego wraz z oprogramowaniem do realizacji zadań związanych z cyfryzacją procesu inwestycyjno-budowlanego wraz z oprogramowaniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu".

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe z dnia 19.04.2021r. na ubezpieczenie samochodu służbowego

artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe na usługi bankowe.

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe na "Usługi bankowe"