artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe na "Usługi bankowe"

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie samochodu służbowego z dnia 14.04.2020r.

artykuł nr 3

Zapytanie oferowe na usługi medyczne - Medycyna Pracy

artykuł nr 4

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego z dnia 01.10.2019r.

Załączniki:
skmbt_c36019101610520.pdf206 KB
artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe na zakup artykułów biurowych

Zapytanie ofertowe na zakup artykułów biurowych na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu z dnia 01.10.2019r.

POWIATOWY INSPEKTORAT

NADZORU BUDOWLANEGO

dla powiatu opolskiego w Opolu

45-594 Opole, ul. Firmowa 1

Opole, 01.10.2019r.

 

 

Zapytanie ofertowe

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy w rozumieniu ustawy PZP)

  1. Zamawiający: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu, ul. Firmowa 1, 45-594 Opole  tel. 77 462 61 62,
  2. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na art. biurowych –wg. załącznika nr 1.
  3. Termin realizacji – 1 miesiąc od złożenia oferty.
  4. Kryterium oceny ofert- cena 100%
  5. Istotne warunki zamówienia przyszłej umowy: bezpłatny dowóz oraz wniesienie zamówionych artykułów biurowych do siedziby inspektoratu w Opolu przy ul. Firmowej 1, III piętro (jest dostępna winda) pokój 308.
  6. Ilość zakupionych artykułów biurowych może ulec zmianie .
  7. Ofertę należy sporządzić wg. załączonej tabeli, w języku polskim.
  8. Oferowane artykułu muszą być wysokiej jakości, nowe, bez wad, trwałe i spełniające wszystkie wymagane normy.
  9. Ofertę prosimy przesłać do dnia 16.10.2019 r. do godz. 15.00 r. pocztą na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego, ul. Firmowa 1, 45-594 Opole,  lub mailem na adres: sekretariat@pinbopolski.pl

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Monika Drożyńska-Delinowska

 

W załączeniu:

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 do zapytania (tabela do uzupełnienia)