artykuł nr 1

OGŁOSZENIE NR 1/2024 z dnia 11.06.2024r. O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO W POWIATOWYM INSPEKTORACIE NADZORU BUDOWLANEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO

obrazek
artykuł nr 2

KOMUNIKAT nr 3/2024 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego

artykuł nr 3

KOMUNIKAT nr 2/2024 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego do właścicieli i zarządców placów zabaw, obiektów małej architektury sportowo - rekreacyjnej

artykuł nr 4

KOMUNIKAT nr 1/2024 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego do właścicieli i zarządców o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 8/2023 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto występujące w sobotę 06.01.2024r.