główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2020-02-17 10:32
Dział: Manu Główne » Oferty pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowiska "Referenta" w PINB dla powiatu opolskiego w Opolu
Wykonanie: Ewa Sitek
2. Data: 2020-02-17 10:30
Dział: Manu Główne » Oferty pracy
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowiska "Referenta" w PINB dla powiatu opolskiego w Opolu
Wykonanie: Ewa Sitek
3. Data: 2020-01-27 09:09
Dział: Manu Główne » Druki do pobrania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Druki do pobrania
Wykonanie: Marek Jurkiewicz
4. Data: 2020-01-21 11:06
Dział: Manu Główne » Przetargi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie oferowe na usługi medyczne - Medycyna Pracy
Wykonanie: Ewa Sitek
5. Data: 2020-01-21 11:05
Dział: Manu Główne » Przetargi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie oferowe na usługi medyczne - Medycyna Pracy
Wykonanie: Ewa Sitek
6. Data: 2020-01-21 11:04
Dział: Manu Główne » Przetargi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie oferowe na usługi medyczne - Medycyna Pracy
Wykonanie: Ewa Sitek
7. Data: 2020-01-21 11:03
Dział: Manu Główne » Przetargi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie oferowe na usługi medyczne - Medycyna Pracy
Wykonanie: Ewa Sitek
8. Data: 2020-01-21 11:01
Dział: Manu Główne » Przetargi
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie oferowe na usługi medyczne - Medycyna Pracy
Wykonanie: Ewa Sitek
9. Data: 2020-01-21 09:24
Dział: Manu Główne » Strona główna
Opis zmian: usunięcie artykułu: Życzenia Świąteczne
Wykonanie: Marek Jurkiewicz
10. Data: 2020-01-21 09:24
Dział: Manu Główne » Strona główna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Życzenia Świąteczne
Wykonanie: Marek Jurkiewicz
11. Data: 2019-12-23 11:47
Dział: Manu Główne » Strona główna
Opis zmian: dodanie artykułu: Życzenia Świąteczne
Wykonanie: Marek Jurkiewicz
12. Data: 2019-12-23 08:34
Dział: Manu Główne » Strona główna
Opis zmian: dodanie artykułu: Życzenia Świąteczne
Wykonanie: Marek Jurkiewicz
13. Data: 2019-12-23 08:22
Dział: Manu Główne » Strona główna
Opis zmian: dodanie artykułu: Życzenia świąteczne
Wykonanie: Marek Jurkiewicz
14. Data: 2019-12-20 08:19
Dział: Manu Główne » Informacja publiczna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 14/2019 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w zamian za piątek 27 grudnia 2019 r.
Wykonanie: Ewa Sitek
15. Data: 2019-12-20 08:11
Dział: Manu Główne » Informacja publiczna
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 14/2019 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w zamian za piątek 27 grudnia 2019 r.
Wykonanie: Ewa Sitek
16. Data: 2019-12-02 12:49
Dział: Manu Główne » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 14/2019 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu
Wykonanie: Ewa Sitek
17. Data: 2019-12-02 12:49
Dział: Manu Główne » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 14/2019 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu Treść zarządzenia znajduje się w załączniku.
Wykonanie: Ewa Sitek
18. Data: 2019-12-02 12:47
Dział: Manu Główne » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 14/2019 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu Zarządzenie Nr 14/2019 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w zamian za piątek 27 grudnia 2019 r. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej oraz na podstawie § 2a ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz. U. poz.505 oraz z 2008 r. poz. 295 i 775) zarządza się, co następuje: §1 Dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu dzień: 1) 27 grudnia 2019 r. ustala się dniem wolnym od pracy; 2) 14 grudnia 2019 r. wyznacza się dniem pracy. §2 Treść ogłoszenia należy przekazać do wiadomości pracownikom oraz petentom przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego i umieszczeniu na stronie internetowej BIP Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu www.pinbopolski.4bip.pl § 3 Wykonanie zarządzenia polecam Głównej Księgowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu. § 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Monika Drożyńska-Delinowska Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu
Wykonanie: Ewa Sitek
19. Data: 2019-12-02 12:45
Dział: Manu Główne » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 14/2019 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu
Wykonanie: Ewa Sitek
20. Data: 2019-12-02 12:42
Dział: Manu Główne » Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 14/2019 powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu
Wykonanie: Ewa Sitek
21. Data: 2019-10-21 08:38
Dział: Manu Główne » Przetargi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego z dnia 01.10.2019r.
Wykonanie: Ewa Sitek
22. Data: 2019-10-21 08:35
Dział: Manu Główne » Przetargi
Opis zmian: dodanie artykułu: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego z dnia 01.10.2019r.
Wykonanie: Ewa Sitek
23. Data: 2019-10-01 12:31
Dział: Manu Główne » Przetargi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zakup artykułów biurowych
Wykonanie: Ewa Sitek
24. Data: 2019-10-01 12:30
Dział: Manu Główne » Przetargi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zakup artykułów biurowych
Wykonanie: Ewa Sitek
25. Data: 2019-10-01 12:27
Dział: Manu Główne » Przetargi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zakup artykułów biurowych
Wykonanie: Ewa Sitek
26. Data: 2019-10-01 12:27
Dział: Manu Główne » Przetargi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zakup artykułów biurowych
Wykonanie: Ewa Sitek
27. Data: 2019-10-01 12:22
Dział: Manu Główne » Przetargi
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe na zakup artykułów biurowych
Wykonanie: Ewa Sitek
28. Data: 2019-09-27 13:29
Dział: Manu Główne » Status Prawny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Status prawny
Wykonanie: Marek Jurkiewicz
29. Data: 2019-09-27 13:28
Dział: Manu Główne » Obszar działania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obszar
Wykonanie: Marek Jurkiewicz
30. Data: 2019-09-27 13:26
Dział: Manu Główne » Druki do pobrania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Druki do pobrania
Wykonanie: Marek Jurkiewicz