główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Przetargi

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego z dnia 01.10.2019r.

Utworzony: 2019-10-21 | Zmodyfikowany: 2019-10-21 08:37

2. Przetargi

Zapytanie ofertowe na zakup artykułów biurowych

Zapytanie ofertowe na zakup artykułów biurowych na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu z dnia 01.10.2019r. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO dla powiatu opolskiego w Opolu 45-594 Opole, ul. Firmowa 1 Opole, 01.10.2019r. Zapytanie ofertowe (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy w rozumieniu ustawy PZP) Zamawiający: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolski...

Utworzony: 2019-10-01 | Zmodyfikowany: 2019-10-01 12:31

3. Status Prawny

Status prawny

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem administracji rządowej pierwszej instancji w sprawach nadzoru budowlanego, powołanym na to stanowisko w trybie art. 86 Prawa budowlanego (ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r., tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje na podstawie art. 80 Prawa budowlanego zadania nadzoru budowlanego określone przepisami Prawa budowlanego przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budo...

Utworzony: 2019-06-10 | Zmodyfikowany: 2019-09-27 13:28

4. Obszar działania

Obszar

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu obejmuje zakresem swoich działąń obszar powiatu opolskiego z wyłączeniem miasta Opola. Powiat opolski – powiat w Polsce (w środkowej części województwa opolskiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Opole. W skład powiatu wchodzą: gminy miejsko-wiejskie: Niemodlin, Ozimek, Prószków, Tułowice gminy wiejskie: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Łubnian...

Utworzony: 2019-06-11 | Zmodyfikowany: 2019-09-27 13:27

5. Druki do pobrania

Druki do pobrania

Utworzony: 2019-06-10 | Zmodyfikowany: 2019-09-27 13:19

6. Dane teleadresowe

Kontakt

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu sekretariat - III piętro, pokój 308 ul. Firmowa 1 45-594 Opole Telefon: Telefon alarmowy: 77 462 61 62 +48 512 471 995 E-mail: ePUAP: sekretariat@pinbopolski.pl Przejście do elektronicznej skrzynki podawczej Godziny pracy inspektoratu Poniedziałek : 7:30 - 17:00 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 14:00

Utworzony: 2019-05-31 | Zmodyfikowany: 2019-09-27 13:11

7. Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza PINB dla powiatu opolskiego w Opolu: Informujemy że w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu można załatwiać sprawy urzędowe przez internet, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Wejście do Elektronicznej Skrzynki Podawczej PINB dla powiatu opolskiego w Opolu Przesyłanie dokumentów wewnętrznych między jednostkami administracji Skargi, wnioski, zapytania do urzędu W celu skorzystani...

Utworzony: 2019-06-11 | Zmodyfikowany: 2019-09-27 13:11

8. Pracownicy

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego

Monika Drożyńska - Delinowska

Utworzony: 2019-06-10 | Zmodyfikowany: 2019-09-27 13:10

9. Strona główna

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu

Utworzony: 2019-05-31 | Zmodyfikowany: 2019-09-18 14:37

10. Oferty pracy

Praktyki Studenckie

Zapraszamy do współpracy w ramach praktyk studenckich, oraz płatnych staży w ramach programów dofinansowań UP

Utworzony: 2019-08-06 | Zmodyfikowany: 2019-08-06 15:00

11. Polecane strony

Polecane strony

Serwis Służby Cywilnej Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu Powiat Opolski - Starosta Opolski Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Opolu Opolska Okręgowa Izba Architektów w Opolu Internetowy System Aktów Prawnych Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Utworzony: 2019-07-31 | Zmodyfikowany: 2019-07-31 12:35

12. Strona główna

SŁUŻBA CYWILNA

Utworzony: 2019-07-26 | Zmodyfikowany: 2019-07-26 13:14

13. Oferty pracy

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Referent ds.organizacyjno-administracyjnych

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 50541 DATA OGŁOSZENIA 06.07.2019r. DATA WYNIKU 17.07.2019r. STATUS nabór zakończony NAZWA STANOWISKA: Referent ds. organizacyjno-administracyjnych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim z siedzibą przy ul. Firmowej 1 , 45-594 Opole WYNIK NABORU: nabór zakończony / nie zakończony WYBRANE OSOBY: Magdalena Rajczyk

Utworzony: 2019-07-19 | Zmodyfikowany: 2019-07-19 11:29

14. Oferty pracy

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Wymagania formalne naboru na stanowisko: Referent ds. organizacyjno-administracyjnych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim (ogłoszenie nr 50541 z dnia 06.07.2019 r. - kprm.gov.pl) spełniają następujące osoby: 1.MAGDALENA RAJCZYK - OPOLE

Utworzony: 2019-07-19 | Zmodyfikowany: 2019-07-19 11:28

15. Komunikaty

Kontrole roczne instalacji gazowej i przewodów kominowych art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. c

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim do Właścicieli i Zarządców (w tym wspólnot mieszkaniowych) budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania i zakwaterowania zbiorowego, budynków użyteczności publicznej oraz innych obiektów budowlanych przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi W związku z powtarzającymi się przypadkami zdarzeń związanych z wybuchami gazu, tut. Organ został zobowiązany przez Wojewodę Opolskiego do wdrożenia szczególnych procedur...

Utworzony: 2019-07-16 | Zmodyfikowany: 2019-07-16 13:25

16. Oferty pracy

Ogłoszenie o naborze na stanowisko "Referenta do spraw organizacyjno-administra...

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko Referenta do spraw organizacyjno-administracyjnych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim. MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Adres urzędu: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim ul. Firmowa 1; 45-594 Opole, III piętro WARUNKI PRACY: Praca biurowa (przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych jak komputer, ksero, faks, skaner, niszczarka). Bezp...

Utworzony: 2019-07-03 | Zmodyfikowany: 2019-07-03 10:55

17. Komunikaty

Place zabaw

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim do właścicieli i zarządców placów zabaw Przypominam właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania miejsc służących rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem placów zabaw. Obowiązek utrzymania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym oraz zapewnienia ich bezpiecznego użytkowania wynika z ustawy – Prawo budowlane. Zgodn...

Utworzony: 2019-06-11 | Zmodyfikowany: 2019-06-11 14:15

18. Rok 2018

Sprawozdania finansowe za rok 2018

Utworzony: 2019-06-11 | Zmodyfikowany: 2019-06-11 11:06

19. Redakcja BIP

Redakcja strony BIP

Biuletyn Informacji Publicznej obsługują: Marek Jurkiewicz - Inspektor e-mail: sekretariat@pinbopolski.pl tel. 77 462 61 62 Ewa Sitek - Główna Księgowa e-mail: esitek@pinbopolski.pl tel. 77 462 61 62

Utworzony: 2019-05-31 | Zmodyfikowany: 2019-06-11 10:54

20. Kompetencje

Kompetencje

Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1202) do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jako organu pierwszej instancji należą zadania i kompetencje, o których mowa w art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 44 ust. 1, art. 48-51, art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4, 7 i 8, art. 59, art. 59a, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 62 ust. 3, art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68, art. 69, art. 70 u...

Utworzony: 2019-06-10 | Zmodyfikowany: 2019-06-10 20:20