główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Komunikaty

Kontrole roczne instalacji gazowej i przewodów kominowych art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. c

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim do Właścicieli i Zarządców (w tym wspólnot mieszkaniowych) budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania i zakwaterowania zbiorowego, budynków użyteczności publicznej oraz innych obiektów budowlanych przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi W związku z powtarzającymi się przypadkami zdarzeń związanych z wybuchami gazu, tut. Organ został zobowiązany przez Wojewodę Opolskiego do wdrożenia szczególnych procedur...

Utworzony: 2019-07-16 | Zmodyfikowany: 2020-03-17 14:44

2. Komunikaty

Zarządzenie Nr 5/2020 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolski...

Utworzony: 2020-03-17 | Zmodyfikowany: 2020-03-17 14:43

3. Strona główna

Utworzony: 2020-03-14 | Zmodyfikowany: 2020-03-14 10:51

4. Strona główna

Utworzony: 2020-03-13 | Zmodyfikowany: 2020-03-14 10:50

5.

Utworzony: 2020-03-10 | Zmodyfikowany: 2020-03-13 09:47

6. Oferty pracy

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Referenta nr ogłoszenia 61620

Utworzony: 2020-03-04 | Zmodyfikowany: 2020-03-04 09:32

7. Oferty pracy

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne nr ogłoszenia 61620

Utworzony: 2020-03-04 | Zmodyfikowany: 2020-03-04 09:31

8. Oferty pracy

Ogłoszenie o naborze na stanowiska "Referenta" w PINB dla powiatu opolskie...

Ogłoszenie o naborze na stanowiska "Referenta" w PINB dla powiatu opolskiego w Opolu z dnia 17.02.2020r.

Utworzony: 2020-02-17 | Zmodyfikowany: 2020-03-04 09:30

9. Druki do pobrania

Druki do pobrania

Utworzony: 2019-06-10 | Zmodyfikowany: 2020-01-27 09:07

10. Przetargi

Zapytanie oferowe na usługi medyczne - Medycyna Pracy

Utworzony: 2020-01-21 | Zmodyfikowany: 2020-01-21 11:06

11.

Życzenia świąteczne

Utworzony: 2019-12-23 | Zmodyfikowany: 2019-12-23 08:31

12. Informacja publiczna

Zarządzenie Nr 14/2019 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolsk...

Utworzony: 2019-12-20 | Zmodyfikowany: 2019-12-20 08:19

13. Ogłoszenia

Zarządzenie Nr 14/2019 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolsk...

Zarządzenie Nr 14/2019 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w zamian za piątek 27 grudnia 2019 r. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej oraz na podstawie § 2a ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2...

Utworzony: 2019-12-02 | Zmodyfikowany: 2019-12-02 12:49

14. Przetargi

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego z dnia 01.10.2019r.

Utworzony: 2019-10-21 | Zmodyfikowany: 2019-10-21 08:37

15. Przetargi

Zapytanie ofertowe na zakup artykułów biurowych

Zapytanie ofertowe na zakup artykułów biurowych na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu z dnia 01.10.2019r. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO dla powiatu opolskiego w Opolu 45-594 Opole, ul. Firmowa 1 Opole, 01.10.2019r. Zapytanie ofertowe (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy w rozumieniu ustawy PZP) Zamawiający: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolski...

Utworzony: 2019-10-01 | Zmodyfikowany: 2019-10-01 12:31

16. Status Prawny

Status prawny

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem administracji rządowej pierwszej instancji w sprawach nadzoru budowlanego, powołanym na to stanowisko w trybie art. 86 Prawa budowlanego (ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r., tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje na podstawie art. 80 Prawa budowlanego zadania nadzoru budowlanego określone przepisami Prawa budowlanego przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budo...

Utworzony: 2019-06-10 | Zmodyfikowany: 2019-09-27 13:28

17. Obszar działania

Obszar

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu obejmuje zakresem swoich działąń obszar powiatu opolskiego z wyłączeniem miasta Opola. Powiat opolski – powiat w Polsce (w środkowej części województwa opolskiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Opole. W skład powiatu wchodzą: gminy miejsko-wiejskie: Niemodlin, Ozimek, Prószków, Tułowice gminy wiejskie: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Łubnian...

Utworzony: 2019-06-11 | Zmodyfikowany: 2019-09-27 13:27

18. Dane teleadresowe

Kontakt

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu sekretariat - III piętro, pokój 308 ul. Firmowa 1 45-594 Opole Telefon: Telefon alarmowy: 77 462 61 62 +48 512 471 995 E-mail: ePUAP: sekretariat@pinbopolski.pl Przejście do elektronicznej skrzynki podawczej Godziny pracy inspektoratu Poniedziałek : 7:30 - 17:00 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 14:00

Utworzony: 2019-05-31 | Zmodyfikowany: 2019-09-27 13:11

19. Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza PINB dla powiatu opolskiego w Opolu: Informujemy że w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu można załatwiać sprawy urzędowe przez internet, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Wejście do Elektronicznej Skrzynki Podawczej PINB dla powiatu opolskiego w Opolu Przesyłanie dokumentów wewnętrznych między jednostkami administracji Skargi, wnioski, zapytania do urzędu W celu skorzystani...

Utworzony: 2019-06-11 | Zmodyfikowany: 2019-09-27 13:11

20. Pracownicy

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego

Monika Drożyńska - Delinowska

Utworzony: 2019-06-10 | Zmodyfikowany: 2019-09-27 13:10