główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 14/2019 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu

Zarządzenie Nr 14/2019

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu

z dnia 25 listopada 2019 r.

 

 

 

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w zamian za piątek 27 grudnia 2019 r.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2019r.  w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej oraz na podstawie § 2a ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz. U. poz.505 oraz z 2008 r. poz. 295 i 775) zarządza się, co następuje:

 

§1

 

Dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu dzień:

1) 27 grudnia 2019 r. ustala się dniem wolnym od pracy;

2) 14 grudnia 2019 r. wyznacza się dniem pracy.

 

 

§2

 

Treść ogłoszenia należy przekazać do wiadomości pracownikom oraz petentom przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego   i umieszczeniu na stronie internetowej BIP Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu www.pinbopolski.4bip.pl

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia polecam Głównej Księgowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.